По-високите цени на тока за бита и излизането на домакинствата на свободния пазар на електроенергия ще бъде отложено с една година. Енергийната комисия към парламента прие на второ четене промени в Закона за енергетиката, които предлагат от 1 юли 2025 г. да започне преходният период, в който електроразпределителните дружества ще купува ток на пазарни цени, а ще го продават на домакинствата на фиксирани, определени от парламента или от Министерски съвет.

Енергийната комисия прие и Пътна карта за климатичен неутралитет. Тя предвижда до 2030 г. да бъдат инсталирани 1,6 гигавата мощности за производство на електроенергия от перки в морето, а до 2040 г. тези мощности да достигнат 6,6 гигавата. Пътната карта беше подкрепена въпреки възраженията на рибари и туристическия бранш срещу поставяне на перки в морето.

Ежегодно да бъдат давани по 200 млн. лв. на “Мини Марица-изток”за периода 2024-2029 г. за рекултивация на терените, решиха още депутатите.