През следващите две години Община Камено и РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас ще бъдат част от международен проект Co-Resilience - „Сътрудничество за изграждане на капацитет за устойчивост на общността при горски пожари и ранно предупреждение в Черноморския басейн“. Той се финансира от първата покана по програма на Европейския съюз „Черноморски басейн NEXT“ 2021-2027.

Проектът има за цел да се справи с нарастващата заплаха от горски пожари в района чрез повишаване на устойчивостта на общността и подобряване на капацитета за координация между съответните институции за предотвратяване на риска от бедствия и бърза и адекватна реакция при трансгранична извънредна ситуация. Чрез транснационално сътрудничество партньорите по проекта се стремят да смекчат въздействието на горските пожари, да защитят общностите и екосистемите и да насърчават практики за устойчиво управление на горски пожари.

Co-Resilience е продължение на изпълнявания от Община Камено проект Co-Prevent в последните две години. В резултат бяха инсталирани станции за мониторинг на нивото на водите в 10 точки и система за ранно предупреждение от наводнения, която ще подава информация 24/7. Тя е свързана с тази на Община Бургас, за да покрие някой от най-рисковите точки в региона.

Водещ бенефициент и в двата проекта е Главна дирекция по горите на Истанбул, Турция, а новото партньорство включва Община Камено, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, Главен инспекторат за извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи на Република Молдова и Противопожарна служба на град Куяльник, Подилски район, Одеска област, Украйна.

От общия бюджет на проекта - 1,481,671.80 евро, от тях Община Камено ще получи 299 878.20 евро, а РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас – 282 184.68 евро. Те ще бъдат използвани за финансиране на дейности за анализи и изготвяне на карта на опасностите от трансгранични бедствия: ситуации на горски пожари и наводнения, повишаване на местния капацитет за трансгранично ефективно реагиране при бедствия и прилагане на иновативен подход за гарантиране на устойчивост на мерките за превенция срещу бедствия в зоната на Черноморския басейн.

Българските партньори ще обединят усилия за изграждането на модерна сграда за пожарната служба в общината, където ще бъде стациониран нов пожарен автомобил с възможности за използване и в неурабинизирана територия. За целта Община Камено е определила парцел на ул. Георги Кондолов с добра свързаност към транспортната и комуникационната инфраструктура.

Необходимостта от противопожарна структура е особено важна на територията на град Камено. За наша радост, това ще се осъществи със спечелените средства за изграждане на сграда и закупуване на пожарен автомобил. Камено има нужда от автомобил, който може да работи продължително време и да гаси пожари – тип водоноска с капацитет 5 тона вода и висока проходимост. Обявена е обществена поръчка, която ще стартира през следващата седмица. Този автомобил ще бъде полезен и ще допълни съществуващия автомобил в града“, подчерта старши комисар Николай Николаев - директор на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас при откриването на днешната пресконференция в Камено.

Този проект за построяване на нова сграда и закупуване на голям автомобил за пожарна безопасност е от изключително значение. Уважаваме труда на пожарникарите и се надяваме, че след построяването на сградата, ще имаме възможност да надградим и в Камено да имаме и постоянен участък. Ние имаме нужда от постоянно присъствие, което се доказа преди няколко дни. Парцелът, определен за сграда на пожарната служба в град Камено, е с площ от 1700 кв. метра. В новата сграда ще има място за три дежурни автомобила.

Благодаря на пожарникарите и доброволците, които действаха преди няколко дни на територията на село Ливада и Камено. Много съм горд и удовлетворен. Благодаря на старши комисар Николай Николаев и на неговия екип,“ подчерта кметът на Камено Жельо Вардунски.