Малко Търново с проект за квалификацията на служителите

Малко Търново с проект за квалификацията на служителите снимка: БНР

Общество 792 0

На 22 май 2017 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Община Малко Търново

ще бъде проведен информационен ден за представяне на

проект „Повишаване компетентността на служителите от община Малко Търново, бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност",

рег. № BG16RFOP001-8.003-0016-C01 от 20.09.2016 год.

Главната цел на проекта е повишаване компетентността на служителите от общинска администрация Малко Търново, свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност. Проектното предложение предвижда участие на служителите от общинска администрация Малко Търново в програми за обмяна на опит, добри практики и семинари в областта на енергийната ефективност в страни от Северна или Централна Европа, както и на територията на Р България.

Общата стойност на проекта е 22 908 лева. От тях:  Европейско финансиране  в размер на  19 471,80 лв. и Национално съфинансиране в размер на  3 436,20 лв.

Изпълнението на проекта стартира на 20.09.2016 год. и приключва на 20.09.2018 год.  – срок на продължителност 24 месеца.

Етикети: Малко Търново, проект квалификация, Бургас

коментари

0

Burgasinfo не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители под новините в новинарския сайт www.burgasinfo.com