МВР-Бургас обяви четири места за инспектори

Обновена на: 2011-01-03 11:16:14

Автор:
Още публикации на

1 снимки 1 снимки
0 коментари 0 коментари
разпечатай разпечатай

Етикети Етикети
ОДМВР, Бургас


От ОД на МВР - Бургас съобщиха, че със Заповед на Министъра на вътрешните работи e обявен конкурс за постъпване на държавна служба в бургаската полиция за следните длъжности-  2 вакантни длъжности, категория Г- инспектор; 1 вакантно място, категория Г- инспектор по член 76 от ЗМВР;  1 вакантно място, категория Г- инспектор.  

 

Общите изисквания към кандидатите са следните: да са дееспособни физически лица; да имат само българско гражданство; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по член 78а от Наказателния кодекс; да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

 

Специфични изисквания: да не са по възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса /изискването не се прилага за кандидатите - настоящи и бивши служители на МВР/; да не са стажанти в МВР; да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР; да притежават висше образование - образователно квалификационна степен "бакалавър", от области на висшето образование и професионални направления, както следва - за 2 /две/ вакантни длъжности, категория Г- инспектор : социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана и др.

Професионални направления: икономика, право, национална сигурност, военно дело и др.

За 1 вакантно място, категория Г- инспектор по член 76 от ЗМВР: педагогически науки, социални, стопански и правни науки, технически науки, сигурност и отбрана и др.

 Професионални направления: педагогика, икономика, администрация и управление, социология, комуникационна и компютърна техника, национална сигурност, военно дело и др.

 

За 1 вакантно място, категория Г- инспектор: природни науки, математика и информатика, технически науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана. Професионални направления: физически науки, химически науки, биологически науки, математика, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, материали и материалознание, металургия, химични технологии, биотехнологии, общо инженерство, право, национална сигурност.

В тридесетдневен срок от датата на публикуване на обявата, кандидатите, които отговарят на обявените изисквания трябва да подадат в сектор "Човешки ресурси" към Областна дирекция на МВР - Бургас заявление по образец до председателя на конкурсната комисия за участие в конкурса, и анкетна карта по образец и представят комплект документи.

За повече информация - тел. 856 264; 856 712 или 856 416

 

 
Коментари

Burgasinfo не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители под новините в новинарския сайт www.burgasinfo.comДобави коментар


Обектив

Лаборатория „ЛИНА” организира кампания за пълно изследване на кръв и урина и скрининг на щитовидна жлеза

Лаборатория „ЛИНА” организира кампания за пълно изследване на кръв и урина и скрининг на щитовидна жлеза

Освен в сайта на лабораторията, пациентите вече могат да получат резултатите си по e-mail или куриер.


Мислите ли, че в Бургас има проблем с уличните котки?

Гласувай >>    Резултати >>

Новините по e-mail

Запишете се в нашият пощенски списък и получавайте новините от Бургас на вашият e-mail