Проверяваме здравния си статус на www.nap.bg

Обновена на: 2010-02-01 09:20:16

Автор:
Още публикации на

1 снимки 1 снимки
49 коментари 49 коментари
разпечатай разпечатай

Етикети Етикети


От днес всички граждани ще могат да проверяват здравния си статус чрез сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/ безплатно. Това съобщиха от Националната агенция за приходите. Досега тази информация можеше да се ползва чрез информационната система на Националния осигурителен институт.

 

Проверката на здравния статус ще става по същия начин, както и до сега - с въвеждане на единен граждански номер и код за спам контрол. До месец от НАП предвиждат да предложат автоматизирана услуга чрез информационния си център, чрез която с набиране на ЕГН на клавиатурата на телефона ще може да се провери здравният статус. Ако се окаже, че здравните ви права са прекъснати, трябва да погасите дължимите вноски, за да си ги възвърнете. Промяната обаче ще бъде отбелязана в интернет чак след седмица. Затова - ако някой се нуждае от спешна медицинска помощ и иска да ползва здравните си права по-рано от седмицата, в която ги е възстановил, той ще трябва да изиска специално  удостоверение от данъчната служба.

 

От тази година минималната здравна  вноска за самоосигуряващите се е 16,80 лева, а не досегашните 10,40 лева. От тази година влязоха в сила законови промени, заради които нови 380 000 самоосигураващи се българи губят здравните си права. Досега без право на здравна помощ бяха само хората, които не са внесли най-малко три вноски в рамките на една година. Сега обаче правата си ще изгубят и хората, които имат непогасени три вноски през последните три години, а не само за 12 месеца.

 

Днес изтича и друг важен срок за самоосигураващите се - да променят вида на осигуряването си. Те могат да изберат дали да се осигуряват единствено във фонд "Пенсии", или и във фонд "Общо заболяване и Mайчинство". Вариантът на осигуряване, който те са избрали, ще важи за цялата година.

 

През месец януари в салона за обслужване  на ТД на НАП-Бургас на ул."Александровска"26 са приети повече от 33 000 граждани, 7 900 от тях, дошли специално да направят на място  проверка на здравноосигурителния си статус. Също за месец януари по сметките на ТД на НАП-Бургас за здравно осигуряване са внесени 3 500 000 лева.

 

За същия период /първият месец на 2010 г./ в ТД на НАП-Бургас 3037 трайно безработни лица са подали задължителната вече декларация образец 7, която се подава еднократно до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението лицето само да внася здравноосигурителните си вноски.

 

Данните на НАП показват, че някои самоосигуряващи се лица не подават осигурителни декларации образец 1 и образец 6, въпреки че са задължени да го правят. Затова е особено важно напомнянето за тези задължения. НАП следи за спазване сроковете за подаване на тези декларации от самоосигуряващи се лица. Санкцията за неподаване на осигурителни декларации в срок са глоба от 50 до 500 лв. за всеки отделен случай, а при повторно нарушение глобата е от 500 до 2000 лв.

 

В областта на социалното осигуряване тази година има много промени, които пряко засягат над 350 000 български граждани, които упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица.

 

От 1 януари 2010 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица се повиши - от 260 лв. на 420 лв на месец, а за регистрираните земеделски и тютюнопроизводители повишението е от 130 лв. на 240 лв. Освен това през 2009 г. имаше облекчение за земеделските и тютюнопроизводителите, които извършват единствено земеделска дейност, да се осигуряват на 65 лв. От 2010 г. тази възможност отпада. Отпадна и възможността регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само във фонд „Пенсии” на ДОО да внасят дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.

 

Самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност задължително се осигуряват във фонд "Пенсии" и  могат да изберат да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство".

 
Коментари

Burgasinfo не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители под новините в новинарския сайт www.burgasinfo.com


Въведи двете думи от картинката по долу:

Добави коментар


Обектив

Правят розариум, парк с миниатюри и зона за пикник в парк "Езеро

Правят розариум, парк с миниатюри и зона за пикник в парк "Езеро

Парк "Езеро" е естествено продължение на Морската градина. Община Бургас подготви мащабен проект за реконструкция на неговата територия с внасяне на разнообразни атрактивни функции, при наличието на съществуваща алейна мрежа и богато озеленяване. Концепцията на проекта е свързана със запазване компактността и целостта на територията чрез правилно балансиране на отделните площи, функции и активности. Предвижда се максимално запазване на наличната декоративна растителност, както и внасяне на нови видове. Изготвена е схема на всички видове движение в парка, като автомобилният достъп е сведен до най-необходими трасета и обекти за обслужване.


Одобрявате ли обединението на футболните отбори „Бургас” и „Нефтохимик”?

Гласувай >>    Резултати >>

Новините по e-mail

Запишете се в нашият пощенски списък и получавайте новините от Бургас на вашият e-mail