Депутати се обединиха около промени в Закона за черноморското крайбрежие

Обновена на: 2013-12-02 13:33:17

Автор:
Още публикации на

1 снимки 1 снимки
0 коментари 0 коментари
разпечатай разпечатай

Етикети Етикети
ЗУЧК, промени, Бургас


Общинските съвети, попадащи в обхвата на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, по предложение на кметовете, сами да решават относно забраната за извършване на строително-монтажни дейностти. Това предложение за измeнение и допълнение на ЗУЧК е входирано от депутата от ГЕРБ-Бургас Снежина Маджарова и група народни представители от Бургас, Варна и Добрич.

Проектозаконът беше представен от Снежина Маджарова и Ивелина Василева пред парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление, като членовете й приеха единодушно предложенията на депутатите от ГЕРБ.

„В момента в курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие има наложена забрана за строително-монтажни работи в периода от 15 май до 1 октомври. От обхвата на забраната са изключени единствено случаите на неотложни аварийни работи. Така забраната би могла да се определи като абсолютна. Въвеждането на такава забрана, обаче, е в противоречие със заявения основен принцип  на закона, а именно общините от Черноморското крайбрежие да могат сами да определят и да провеждат собствена политика в областта на туризма, отчитайки спецификата на отделните населени места”, пише в мотивите на проектозакона.

„Летният сезон е с различна продължителност и периодът 15 май – 1 октомври далеч надхвърля туристическия летен сезон

в голяма част от територията на Черноморското крайбрежие. В по-малките населени места обикновено активният сезон започва в края на юни и завършва в края на август. Не цялата територия на Черноморското крайбрежие е и курортна зона. В по-големите населени места не малка част от кварталите и жилищните комплекси, промишлените зони, дори и да са близо до морето, не биха могли да се определят като туристически. Все още в много от Черноморските общини не са приети общи устройствени планове и няма категорично определяне кои територии от населените места са курортни. И в тези случаи забраната разпростира своето действие в строителните граници на населените места”, обяснява основният проблем свързан със ЗУЧК Снежина Маджарова.

 

 

 

 

В мотивите е записано още: Общините са основен бенефициент по оперативните програми в областта на околната среда, социалната,

образователната и културната инфраструктура и още много други.

Отговорност на общините е поддръжката на транспортната, социалната и информационната инфраструктура в общината. Изграждането и ремонтирането на обекти е част от капиталовата програма или резултат от спечелени европроекти. С европейски средства се финансира рехабилитацията на отсечки от пътната мрежа, както и сгради от социалната, здравната, образователната и културната инфраструктура.

От особена значимост за опазване чистотата на Черно море, както и за подобряване на икономическата среда и създаване възможности за развитие на туризма, са реализираните от общините проекти за разширение и рехабилитация на ВиК мрежите, изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и осигуряване на дълбоководно заустване на пречистените води в населените места по Черноморското крайбрежие. За тези комплексни и сложни проекти е необходимо да се гарантира навременно изпълнение, предвид необходимостта да бъдат изпълнени изискванията на екологичното законодателство и да бъдат спазени сроковете за оползотворяване на европейските средства в рамките на сроковете по регламента.

Ето защо съществуващото ограничение съставлява реален риск за навременното и успешно изпълнение на общинските проекти.

Снежина Маджарова напомня, че подобна забрана за строителство съществува единствено по отношение на Черноморските общини, но в България има общини, обявени за курорти от национално значение с целогодишен туризъм, като например общините Велинград, Сандански, Павел баня, Хисаря и много други. В тях извършването на строителни и монтажни работи не е забранено със специален закон, какъвто се явява ЗУЧК.

 
Коментари

Burgasinfo не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители под новините в новинарския сайт www.burgasinfo.comДобави коментар


Обектив

Лаборатория „ЛИНА” организира кампания за пълно изследване на кръв и урина и скрининг на щитовидна жлеза

Лаборатория „ЛИНА” организира кампания за пълно изследване на кръв и урина и скрининг на щитовидна жлеза

Освен в сайта на лабораторията, пациентите вече могат да получат резултатите си по e-mail или куриер.


Мислите ли, че в Бургас има проблем с уличните котки?

Гласувай >>    Резултати >>

Новините по e-mail

Запишете се в нашият пощенски списък и получавайте новините от Бургас на вашият e-mail